Seminár: sanácie omietok

Zúčastnili sa semináru na tému sanácie omietok, organizátor Baumit Slovensko  (Banská Štiavnica)

 

_