Zapojte sa do podujatia Jesenná univerzita architektúry 2023

Aj tento rok sa zapojíme do Jesennej univerzity architektúry. Chcete sa zapojiť aj vy? Tu je pár informácií…

Srdečne pozývame študentky a študentov na medzinárodný, multidisciplinárný workshop Jesenná univerzita architektúry 2023.

Termín workshopu:
8. do 15. októbra 2023

Aký je pre študentov prínos workshopu? 
Tímová práca na výskume historickej architektúry a historického urbanizmu priamo v teréne Banskej Štiavnice na konkrétnych príkladoch; objavovať skryté stopy architektonických slohov ´in situ´; vytvárať výsledok výskumu spolu so študentami z iných odborov (geodézia, stavebné inžinierstvo, história umenia a architektúry a iné). Worskop bude sprevádzaný kvalitnými prednáškami odbroníkov na relevantné témy z oblasti ochrany a prezentácie historickej architektúry a urbanizmu.

Za organizačný tím JUA 2023,

Katarína Terao Vošková


_