Generácia pre tretie tisícročie

Zúčastnili sme sa diskusného fóra – Generácia pre tretie tisícročie – problematika výchovy
reštaurátorov a konzervátorov, prípadne preparátorov pre nadchádzajúce obdobie (Nostalgia EXPO 2000 – odborný veľtrh ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva – Bratislava).

_