Generácia pre tretie tisícročie

Zúčastnili sa diskusného fóra – Generácia pre tretie tisícročie – problematika výchovy
reštaurátorov a konzervátorov, prípadne preparátorov pre nadchádzajúce obdobie ( – odborný veľtrh ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva – ).

_