Film z banskoštiavnického kurzu Vitráže

Obnova s.r.o. spolu so Spoločnosťou pre pamiatky a Centrom stavebného dedičstva – Centralka v roku 2020 už 5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov. Téma ročníka je: Údržba a obnova vitráži. Podujatie prierezovo zoznámilo účastníkov kurzu s obnovou historickej vitráže. V súlade s individuálnymi preferenciami účastníkov, mohli počas kurzu rozvíjať svoje zručnosti v zadaní. Počet účastníkov kurzu bol limitovaný na maximálne 8 účastníkov.

Z tohto podujatia vám prinášame doplnené video:

5. Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov 2020: Blok: ÚDRŽBA A OBNOVA VITRÁŽÍ

(5. 10. 2020 – 9. 10. 2020)

Lektori: Petr Antonín Novotný, Klára Brožová

Námet a príprava: Michal Hrčka

Organizované v priestoroch Centra stavebného dedičstva – Centrálka, Banská Štiavnica

v spolupráci s
Spoločnosť pre pamiatky, Portál Obnova.sk, LanoveFarby.sk, Libela s.r.o., Icomos Slovensko

spolu financované:
Ministerstvom Kultúry SR

Film:
Shape production

© Obnova s.r.o., 2020

_