Workshop: Lime & Lime Technologies in Build Heritage Conservation

Obnova s.r.o. bola spoluorganizátor medzinárodného kurzu Lime & Lime Technologies in Build Heritage Conservation, organizovaného Spolkom Banskej Štiavnice, Pamiatkovým úradom SR, a Rakúskym BDA v Banskej Štiavnici. Súčasťou kurzu bol trojdňový seminár a ukážky pálenia vápna tradičnou technológiou.

_