Cesta do prístavu na tajchu Počúvadlo

Počas tohto roku skultúrnili v spolupráci s Regiónom Banská svah nad prístavom na tajchu Počúvadlo pri Banskej Štiavnici.

_