Zmestnanie: Stolár a Stolár Majster

Hľadáme nového kolegu – Stolára – Majstra.

Vyrába stolárske výrobky prevažne z masívu a preglejky. Výroba, repasácia, a reštaurovanie pre pamiatkové objekty. Stolár Majster ma na starosti aj vedenie dielne a výroby
– požadovaná prax – min. 1 rok
– vhodná prax na pamiatkových objektoch,
– so životopisom požadujeme zaslať aj zoznam realizácií, príp. spoluprác s fotodokumentáciou

Viac tu: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1526701/stolar-majster

 

Informácie pre uchádzača:

Životopis spolu so žiadosťou a náležitosťami opísanými v opise pozície zasielajte e-mailom na adresu job@obnova.eu, alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti: Obnova s.r.o., Nám. Sv. Trojice 22, 969 01 Banská Štiavnica. V prípade, že máte záujem navštíviť nás osobne, ohláste sa vopred na job@obnova.eu alebo na 0948 900 229.

Do životopisu, alebo iného sprievodného listu prosím uveďte, nasledujúci súhlas:
„Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Obnova s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie a spoluprácu v zmysle zákona číslo 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať“.

Životopisy nevybratých uchádzačov budú zaradené do našej databázy a v budúcnosti Vás budeme, v prípade potreby obsadiť určitú pozíciu, kontaktovať.

_