Príprava na oživenie oranžérie v Štiavničke

Spracovali sme prípravnú dokumentáciu pre objekt oranžérie v Turčianskej Štiavničke.

– zameranie objektu národnej kultúrnej pamiatky (NKP)
– archívny výskum
– štúdia a ďalšia projektová dokuemnácia

https://www.obnova.eu/portfolio/oranzeria-turcianska-stiavnicka

_