Pastofórium / krstiteľnica – Liptovská Anna

Po deviatich rokoch práce na konzervácii ruiny kostola sv. Anny prišla na rad aj obnova zaujímavého KAMENNÉHO ČLÁNKU. Archeológovia (počas výskumu lokality v rokoch 1972 – 1973) monolitický, krížom zdobený prvok zdokumentovali, vyhodnotili a interpretovali ako stredovekú krstiteľnicu.


Náš tím po analýze s pamiatkarmi REVIDOVAL TOTO URČENIE. Odborníci sa zhodli, že ide o PASTOFÓRIUM. Bočnú niku, ktorá bola schránkou na sviatosť oltárnu. Pastofóriá bývali situované v stredovekých kostoloch spravidla v severnej stene svätyne. Používali sa (a dodnes používajú) POČAS LITURGIÍ VEĽKONOČNÝCH OBRADOV.


Pôvodný kamenný prvok nebol v dobrej kondícii. Erózia ho značne zdevastovala, najmä plastickú výzdobu. Na prvku sa zachovali aj zbytky vápenných náterov a stopy po pántoch dvierok, alebo mreže. Napokon sme sa rozhodli pre výrobu kópie článku z umelého kameňa. V ateliéri sme zhotovili formu a vytvorili odliatok. Kópiu pastofória sme zabudovali do obnoveného torza južnej steny presbytéria.


Ruinu kostolíka tak obohatil ďalší výpovedný detail, ktorý sprítomnil jeho sakrálnu funkciu. Nech sa páči, publikujeme fotoreportáž z procesu tvorby o osadenia prvku.

https://www.obnova.eu/blog
https://www.obnova.eu/tag/serial_anna
https://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna

.

_