Články

Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme…