Články

Čo písali o Anastylóze gotického portálu v Hanigovciach

„Ide o neporušený kamenný portál ranorenesančného štýlu.…