Čo písali o Anastylóze gotického portálu v Hanigovciach

„Ide o neporušený kamenný ranorenesančného štýlu. Je to pieskovcový honosný ozdobný vstup do brány. Ide o unikátny kus, pretože je úplne kompletný, nechýbajú mu žiadne fragmenty. Nič nemuseli dorábať. Na hradoch je to naozaj neobvyklé, vždy niečo chýba. Tento vyzerá ako nový,“ informoval Igor Pribula z Občianskeho združenia Novum Castrum.

Ďalšie informácie: http://.korzar..sk/c/7411312/na-hanigovskom-hrade-nasli-unikatny-.html

_