Články

Film z banskoštiavnického kurzu Tesárstvo

V roku 2017 sme organizovali tradičný Banskoštiavnický kurz,…

Živá Štiavnica v stiavnickom ArtCafe aj o hradoch

Program: 1) Iva Maleš - Odpadový projekt 2) Igor Kuhn - Cestovný…