Články

Rakovské mauzólem potrebuje pravidelnú starostlivosť

Ako každá stavba, aj mazóleum potrebuje pravidelnú starostlivosť,…

Liečime jednu z najohrozenejších pamiatok sveta

Zachraňujeme významnú banskoštiavnickú pamiatku Hellov dom,…

Vo Vlkolínci vznikne zo sýpky malá galéria

Vo Vlkolínci revitalizujeme pamiatkovo chránenú sýpku na…