Vo Vlkolínci vznikne zo sýpky malá galéria

Vo Vlkolínci revitalizujeme pamiatkovo chránenú sýpku na malú galériu. Podrobnosti o realizácii aj so stavom pred prácami vám prinesieme v budúcom týždni.

sypka

_