Články

Čistenie MikroPieskovačkou (video)

Na čistenie historických povrchov používame Mikro-Pieskovačku. Práce…

Historické povrchy čistíme MikroPieskovačkou

Na čistenie historických povrchov aj so zachovaním patiny…

Seminár: Ochrana kultúrneho dedičstva VII, SNK Martin

Zúčastnili sme sa semináru Ochrana kultúrneho dedičstva…