Seminár: Ochrana kultúrneho dedičstva VII, SNK Martin

Zúčastnili sa semináru Ochrana kultúrneho dedičstva VII.  Téma: papier, koža, pergamen, preventívna ochrana. Slovenská národná knižnica v Martine.

_