Články

Seminár: Ochrana kultúrneho dedičstva VII, SNK Martin

Zúčastnili sme sa semináru Ochrana kultúrneho dedičstva…