Články

Drevené trámove stropy

Začali sme s reštaurovaním a umelecko-remeselnou obnovou stropov…

Reštaurovanie krbov v Moskve

V Moskve sme posledné dva týždne čistili a reštaurovali…

Maľby v Spoločenskej dvorane kúpeľného domu v Sliači

Počas minulého týždňa sme dokončili opravu nástenných…

Ratúz Skalica - Renesančná radnica

Dnes sme začali práce na Renesančnej, bývalej radnici v Skalici.…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Zriaďujeme dielňu umeleckého remesla a reštaurovania

V Banskej Štiavnici zriaďujeme dielňu umeleckého remesla…

Práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej Štiavnici

Ukončili sme práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej…

Reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy

Ukončili sme reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy…

Konzervácia starožitnosti

Ukončili sme konzerváciu historickej pokladnice zo začiatku…