Fasády Lesníckej školy – reštaurátorský výskum

Naši kolegovia Peter Koreň a Martin Mikuláš spolu s Michalom Hrčkom ukončili terénnu časť reštaurátorského výskumu na fasádach a kamennom stĺporadí budovy Lesníckej školy v B. Štiavnici.

Fotografia: Fotoarchív SBM

_