Články

Fórum konzervátora 2005

Zúčastnili sme sa na akcii Fórum konzervátora 2005, Slovenská…

Seminár: Ochrana kultúrneho dedičstva VII, SNK Martin

Zúčastnili sme sa semináru Ochrana kultúrneho dedičstva…