Články

Kreatívna recyklácia

Pri realizácii našich projektov a kurzov www.obnova.eu cielene…

Kachliarske story

Objav črepu, zlomku keramickej zelenej renesančnej kachlice…

Schodiskový rébus

Príprava obnovy hospodárskej  budovy hradu Uhrovec vyžadovala…

Okná so „surovým“ sklom

Koncept, charakter nových konštrukcií aj stavebných detailov,…

Dubové okenné puzzle

Pred výrobou  okenných rámov a výplní hospodárskej budovy…

Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme…

Časozberný záznam ukážky výroby šindla

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…

Svätomartinské hody v duchu remesiel a archeológie

Pozývame vás, na Svätomartinské hody s prezentáciami tradičných…