Články

Funkčná tripartita

Ak sa v ťažisku tímu, ktorý je sformovaný z „osvieteného“…