Funkčná tripartita

Ak sa v ťažisku tímu, ktorý je sformovaný z „osvieteného“ majiteľa, kreatívneho projektanta a skúseného dodávateľa, ocitne historický dom, proces obnovy má výborné predpoklady dosiahnuť zaujímavý funkčný výsledok. Pre našu spoločnosť je cťou pracovať v takýchto formáciách. Príbeh „dobrodružnej“ obnovy jedného nenápadného banskoštiavnického domu je pre nás veľmi motivujúci. Proces sa pochopiteľne nezaobišiel bez úskalí, prekvapivých nálezov a príležitostí na uplatnenie širokého spektra tradičných technológií obnovy.

 

_