Články

Fasády Lesníckej školy - reštaurátorský výskum

Naši kolegovia Peter Koreň a Martin Mikuláš spolu s Michalom…

Fasády Starého zámku - postup

Práce na fasáde starého zámku postupujú úspešne z dvanástich…

Sondážny prieskum - Akademická 2

Dokončili sme lokálny sondážny prieskum na dome zo začiatku…