Tradičné tesárstvo na veľtrhu Coneco

Dnes a zajtra nájdete v pavilóne F (pred pódiom ukážku tradičného opracovania guľatiny). Realizujú ho naši priatelia Ing. arch. Július Lišánik (Obnova s.r.o.) v spolupráci s Ing. arch. Boris Hochel z OZ Hoblina t.c.

_