Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho v rámci projektu č. -004-995-03-11-7: Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov realizovali konzultačné práce pre absolventov na pozícii tútora, grafické práce na viacerých tlačovinách a prípravu web – stránky projektu. Taktiež sa podieľali na verejnom obstarávaní a príprave a vyúčtovaní projektu.

_