TuriecOnline: Kostol v Priekope sa dočká…

Kostol v Priekope sa po niekoľkých rokoch dočká rekonštrukcie
Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža je už niekoľko rokov v dezolátnom stave. Obyvateľom mestskej časti Priekopa sa tak dennodenne naskytuje nepríjemný pohľad na túto rozpadajúcu sa pamiatku. S ideou na jej zachovanie prišla spoločnosť , ktorá sa špecializuje na záchranu a sanáciu kultúrnych pamiatok, historických budov a archeologických nálezov.

História kostola siaha do roku 1772, kedy bol postavený z iniciatívy Ľudovíta Révaya a jeho manželky Márie Terézie, rod. Esterháziovej, pri ich sobáši. Odborník Ing. arch. Karol Ďurian uviedol, že kostol bol postavený od základov až po strechu so všetkým, čo sa v ňom momentálne nachádza. „Ide o vyspelú neskorú barokovú architektúru“, dodal. Mgr. Michal Hrčka, jeden z predstaviteľov spoločnosti Obnova, podal na Ministerstvo kultúry grant „Obnovme si svoj dom“ a získal tak finančné prostriedky na obnovu tejto historickej pamiatky. Suma grantu vo výške 5000 eur slúži na uhradenie platu lektorov, ubytovania, na nákup základného materiálu a ďalších nevyhnutných položiek spojených so záchranou kostola. Ku grantu dokladá firma 1000 eur..

Staticky sa spevní , ktorý bol poškodený zatekaním cez šindľovú krytinu. Pracovníci vymieňajú všetky zlomené alebo prehnité šindle. Údržba sa vykonáva výškovou technikou (pracovník je priviazaný lanom), strecha je v takom dezolátnom stave, že na niektorých miestach sa pri oprave zároveň vytvárali nové diery. Preto niektoré časti opravujú z vysokozdvižnej plošiny. „Hoci vyzerá zospodu lepšie, je vykladaná na dve vrstvy. Vrchná vrstva je úplne rozpadnutá, a kde je rozpadnutá spodná rada, tam zasahujeme “, vyjadril sa Mgr. Michal Hrčka. Tento spôsob udržiavania krytiny predĺži životnosť približne 6 až 7 rokov. Ďalej bude nevyhnutné vykonať vyčistenie podkrovia, oplechovanie okien, sanácia vlhkosti, oprava dverí a až na koniec reštaurovanie malieb.

V minulosti bol kostol opravovaný len minimálne. V 80tych a 90tych rokoch do neho investovala cirkev, ktorá však nie je s touto stavbou majetkovo zviazaná. Až do roku 1919 bol vlastníkom rod Révayovcov, ktorí neskôr kostol spolu s priľahlými lúkami a pasienkami predali miestnym poľnohospodárom. Odvtedy je známych len 30 % podielnikov (82 ľudí) a zvyšných 70 % tvorí majetkovú štruktúru, ktorá je doposiaľ neznáma. V súčasnosti sa chystá dobrovoľné vyvlastnenie kostola v prospech rímskokatolíckej cirkvi.

Autor: Mgr. Lucia Ertľová / www.turieconline.sk © Autorské práva sú vyhradené
http://www.turieconline.sk/zaujimavosti/item/2053-kostol-v-priekope-sa-po-niekolkych-rokoch-docka-rekonstrukcie

_