Články

Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec

Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec je pre tento rok…

Šindel na „Detašku“

Dokončená obnova krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU…

Portfolio Items