Začiatok prác na hrade Uhrovec – 2012

Od minulého týždňa sa venujeme komplexnej konzervácii fasád renesančného paláca na hrade Uhrovec. Stav pred prácami.

_