Nález cenných papierov počas prác v B. Belej

Počas prác v B. Belej na stredovekej radnici objavili pod podbitím stropu zaujímavé cenné papiere. Aj keď je ich hodnota skôr historická, pomáhajú nám datovať túto stavebnú úpravu.

_