Hospodársky budove na hrade Uhrovec v Časopise PROJEKT 02/2021

Takmer štvrtina čísla PROJEKT 02/2021 bola venovaná Hospodárskej budove na hrade Uhrovec a našej spoločnej práci s ateliérom ô.

_