100 rokov

Ulica A. Kmeťa v B. Štiavnici po 100 rokoch.

_