Podieľame sa na podpore rôznych podujatí venujúcich sa obnove a propagácii kultúrneho dedičstva. Podporujeme organizácie v oblasti kultúrneho dedičstva a obnovy pamiatok a zbierok pri ich činnostiach. Prostredníctvom nášho partnerského projektu, portálu Obnova.sk, podporujeme už viac ako 18 rokov osvetu v oblasti obnovy, spoznávania a zachovania pamiatok, zbierok a remesiel.

Informácie o komunitnom živote okolo našej Obnovy a sponzoringu nájdete aj na:
www.obnova.sk
www.obnova.eu/tag/sponzoring
www.obnova.eu/tag/komunita
www.obnova.eu/tag/csr

> V prípade, že máte záujem o podporu z našej strany, kontaktujte nás na csr@obnova.eu