Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Sponzoring

Podieľame sa na podpore rôznych podujatí venujúcich sa obnove a propagácii kultúrneho dedičstva. Podporujeme organizácie v oblasti kultúrneho dedičstva a obnovy pamiatok a zbierok pri ich činnostiach. Prostredníctvom nášho partnerského projektu, portálu Obnova.sk, podporujeme už takmer 15 rokov osvetu v oblasti obnovy, spoznávania a zachovania pamiatok, zbierok a remesiel.

Informácie o komunitnom živote okolo našej Obnovy a sponzoringu nájdete aj na:
www.obnova.sk
www.obnova.eu/tag/sponzoring
www.obnova.eu/tag/komunita
www.obnova.eu/tag/csr

V prípade, že máte záujem o podporu z našej strany, kontaktujte nás na [email protected]