Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Letná škola: Ochutnávka tradičných remesiel 2018

Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici pripravuje druhý ročník letnej školy s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“, určenú tentokrát nielen pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl, kariérnych poradcov CPPPaP, ale aj pre starších žiakov základných škôl v sprievode ich rodičov. Prihlášky na [email protected]

Pridajte sa k nám

Hľadáme nových kolegov, ktorí nám pomôžu s našimi obnovami. Tento rok nás čaká práca na hradoch, secesnej horskej chate, meštianskych domoch a vilách, ale aj na archeologických nálezoch a zrúcaninách historických objektov, hrobkách, dreveniciach či fortifikáciách.

Info: http://www.obnova.eu/info/zamestnanie, alebo pošlite váš zivotopis na [email protected]

PF 2018

Prednášky o hrade Likava

Pozývame vás na večerný prednáškový cyklus na tému Hrad Likava do Liptovského múzea v Ružomberku. Prednášky sú zamerané na oboznámenie sa s históriou hradu, priebehom opráv na hrade a kedže po prednáškach bude nasledovať Letná škola pre študentov vysokých škôl jedna z prednášok bude pojednávať aj o technológiách konzervácie omietok a ich podkladov. Súčasťou cyklu bude premietnutie doposiaľ nezverejnených filmových záberov pred obnovou hradu. Po prednáškach bude nasledovať krátka diskusia.

Kurz: tradičné tesárstvo

Pozývame vás na tradičný banskoštiavnický kurz, sympózium a seminár:
Pre začínajúcich remeselníkov, ktorí chcú získať základy tradičného tesárstva od skúsených tesárov z praxe. Naučíte sa ako opracovať guľatinu na hranené rezivo, realizovať tesárske spoje, vrátane pokročilejšieho zazubeného nosníka a zoznámite sa s historickým aj súčasným ručným tesárskym náradím. Získate informácie o tradičných materiáloch a technológiách.
Pre skúsených tesárov s vlastným náradím bude podujatie sympóziom, kde si búdu môcť vymeniť skúsenosti a získať nové informácie od kolegov aj v rámci semináru.
Pre verejnosť sa na začiatku kurzu 25. 9. 2017 bude konať jednodňový seminár s exkurziou a večerným premietaním. Podrobný program nájdete na www.obnova.eu

Konferencia Zdravé domy

Pozývame vás na konferenciu Zdravé domy. Okrem iných zaujímavých podujatí, prednášok a ukážok tam bude naša Obnova prezentovať svoje Ľanove farby.

Letná škola remesiel 2017: Konzervácia omietok

Pozývame vás na každoročný kurz určený pre študentov stredných a vysokých škôl v príbuzných odboroch v oblasti konzervácie a remeselnej obnovy pamiatok. V tomto roku bude kurz zameraný na konzerváciu historických omietok a ich podkladov na hrade Likava. Naučíte sa spoznávať historické omietky a ich fragmenty. Aké informácie nám môžu pomôcť odhaliť a ako ich zachrániť prostredníctvom ich spevnenia a upevnenia k podložke.

Ochutnávka tradičných remesiel

Pracujete v školstve? Letná škola pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl a kariérnych poradcov CPPPaP je zameraná na oboznámenie sa s tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby tesárstvo, stolárstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, kováčstvo a maliarstvo). Účastníci sa neformálnym spôsobom, pri praktických ukážkach s možnosťou vyskúšať si základné zručnosti a počas komentovaných prehliadok historických stavieb dozvedia „z prvej ruky“ o význame tradičných stavebných remesiel pre ich ďalšie zachovanie, aj prostredníctvom nadchádzajúcej mladej generácie.

Katalóg ľanových farieb

Prekladáme pre vás katalógy a iné dokumenty týkajúce sa ľanových produktov. Dovtedy si prezrite katalóg v anglickom jazyku. Podrobnosti tu: http://www.obnova.eu/farby

Ocenený projekt Ekocentrum, Hrubý šur

Od roku 2010 organizuje AINova každoročne súťaž o príkladne obnovenú stavbu, prvé tri roky v rámci Malokarpatského regiónu, počínajúc rokom 2013 v celom Bratislavskom kraji. Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti. Uvedené projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu. Nominované projekty obnovy sú jednak hodnotené odbornou porotou, jednak sú uverejňované na web stránke www.ainova.sk/ocenenie, kde verejnosť môže vždy na jeseň hlasovať za favorizovaný objekt.

pf 2017

Vsetko dobre v novom roku 2017 > http://www.obnova.eu/pf

Pokračujeme v záchrane nášho kultúrneho dedičstva

Obnova získala v roku 2015 ocenenie Dobrý partner komunity. Projekt Pamätáme na pamiatky šíri osvetu o kultúrnom dedičstve. Prečítajte si článok a tohtoročnom smerovaní:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/michal-hrcka-nadalej-pokracujeme-v-zachrane-nasho-kulturneho-dedicstva/2101

TA3: Krupina zachránila hrobku pred zrútením

Pozrute si reportáž Televízie TA3…

V Krupine sa podarilo zachrániť jednu z dvoch vzácnych hrobiek, v ktorej sú pochovaní niekdajší krupinskí richtári. Pre havarijný stav jej totiž hrozilo zrútenie. Peniaze vyčlenilo nielen mesto, ale časť získali aj zo zbierky obyvateľov. Zároveň ju dostali aj do zoznamu kultúrnych pamiatok a pomôcť tak môže aj štát.

Ekocentrum ArTUR v Hrubom Šúre sútaži

Občianske združenie ArTUR, ktoré sa dlhodobo venuje udržateľnému staviteľstvu, obnove a bývaniu, kúpilo v r. 2012 s pomocou verejnej zbierky a sponzorov starú ľudovú školu v Hrubom Šúre za účelom jej záchrany, obnovy, a tiež jej ďalšieho využitia na vzdelávacie aktivity. Murovaný objekt bývalej školy čase kúpy už niekoľko rokov chátral a bol odsúdený na zánik.

Krupina zachránila vzácnu hrobku pred zrútením

„Práce na hrobke sa tento rok týkajú predovšetkým úpravy korunnej rímsy, vrátane tympanónov, rekonštrukcie reliéfov v nich, tiež kordónovej rímsy a priestoru medzi nimi,“ povedal historik krupinského Múzea A. Sládkoviča Miroslav Lukáč. Čiastková obnova však pomohla predovšetkým zachrániť hrobku pred zrútením, záchranné práce vidieť aj na obnovených rímsach či streche. „Práce sa zameriavali hlavne na odvrátenie havarijného stavu hrobky, ale aj úpravu omietok. Tento rok bude vyrobená aj replika kríža, ktorý, žiaľ, v minulom roku niekto odcudzil,“ dodal Lukáč.

Koniec kultúrneho pesimizmu

Prečítajte si blog „Koniec kultúrneho pesimizmu: sila ľudí na Slovensku“ o konferencii Komu patria pamiatky, ale aj dlhodobom úsilí ľudí v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku od hlavnej rečníčky konferencie pani Catherine Leonard – vedúcej sekretariátu International National Trusts Organisation (INTO) so sídlom v Londýne.  Spolu s ďalšími: Graham Bell (Europa Nostra), Richard Williams (National Trust UK), Noémie Caillat (Union Rempart a INTO, Francúzsko) Martin Kováč (ECAV a Narodný trust SK), Tamara Reháčková (Narodný trust SK), Michaela Kubíková (Narodný trust SK), Pavel Fabian (Obnova.eu/.sk), Michal Hrčka (Obnova.eu/.sk)  si prezreli v Banskej Štiavnici aj naše Centrum stavebného dedičstva – Centrálka.

Odkaz na blog: https://intoorg.org/26703

Aktuálne fotografie z terénu aj na FB

Aktuálne fotografie z terénu aj v albume obnova_life na našom Facebook profile. Výber nižšie.

Konferencia: Komu patria pamiatky?

Dňa 9.11.2016 sa bude v Bratislave konať medzinárodná konferencia „Komu patria pamiatky?“. Cieľom konferencie je prezentácia rôznych efektívnych modelov spolupráce pri starostlivosti o pamiatky zo Slovenska i zo zahraničia. Predstavený bude aj celosvetový model „Navždy, pre každého“ Národného Trustu pre Anglicko, Wales a Severné Írsko, ktorý vznikol v roku 1895 a dodnes slúži ako zdroj inšpirácií pre vznik nových mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane a zmysluplnému využívaniu pamiatok. Za portál Obnova.sk odprezentuje systém financovania pamiatok na Slovensku náš zástupca.

Naše produkty na Denkmal 2016

Naše produkty na veľtrhu Denkmal 2016 od 10. do 12. novembra v Lipsku, Nemecko. V Hale 2, miesto E02/E04.

Technologické postupy – video návody

Dnes sme na našom YouTube kanáli pridali nové videá k materiálom a náradiu ktoré predávame: https://www.youtube.com/channel/UCkJTJ47b6h-c-bIiA5QYaoA