Mgr. Michal Hrčka
konateľ a konzervácia

Mgr. Michal Šimkovic
pamiatkový výskum

Miroslav Hrčka
stavbyvedúci

Radoslav Mikula
stavbyvedúci

Bc. Andrej Dudich
manažér pre realizácie a eShop

Ing. arch. Pavel Fabian
architekt, konzervácia a vzdelávanie

Zora Mlynáriková
účtovníctvo a fakturácia

Ľubomír Bodžár
majster a konzervátor

Ing. Vladimír Žuffa
majster a tesár

Pripojte sa k nám