Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Info o nás

Obnova s.r.o. poskytuje komplexnú obnovu pamiatok, ktorá obsahuje záchranné práce na zrúcaninách, hradoch a zámkoch; konzervátorské a reštaurátorské práce na historických fasádach a interiéroch. Realizujeme novú dekoratívnu výzdobu interiérov a fasád: nástenné maľby, sgrafita, umelé mramory, mozaiky, štuky a iné. Máme skúsenosti so zabezpečením obnovy starožitností. Tieto práce pri obnove, konzervácii a reštaurovaní pamiatok a starožitností, obsahujú pamiatkový výskum, umelecko-historicky výskum, projekciu, autorský dozor a realizáciu (umelecké remeslá, konzervácia, obnova a reštaurovanie) v jednom ucelenom balíku. Okrem týchto prác zabezpečujeme aj vzdelávanie v odbore a vydavateľskú činnosť. Ako prípravu projektov zabezpečujeme architektonický návrh a kompletnú projekčnú prípravu.

Vízia
Pri našej práci sa držíme firemného hesla „Pamätáme na pamiatky „. Aktívne držíme krok s neustále sa vyvíjajúcimi technológiami a poznatkami o tradičných technikách. Máme na pamäti krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre zakonzervovanou a vyprezentovanou pamiatkou.

História spoločnosti a tradície
Spoločnosť vznikla na základe dlhoročnej tradície prác troch generácií v odbore stavebníctva. Začiatok stavebnej činnosti sa datuje do 50-tych rokov 20. storočia, kedy Jozef Hrčka organizoval stavebnú činnosť v rámci Stavoindustria š.p.. V roku 1979 začal v tejto spoločnosti pracovať syn Miroslav Hrčka, ktorý po revolúcii v roku 1991 založil a viedol stavebnú firmu HMM. Táto sa venovala výstavbe občianskych stavieb a malých priemyselných stavieb, najmä v regióne Turiec a Liptov. Na stavebnú firmu HMM nadviazal jeho syn Michal Hrčka založením spoločnosti Obnova.sk (2003), ktorá sa v roku 2007 transformovala do spoločnosti Obnova s.r.o.

V oblasti vzdelávania a vydavateľstva siaha história firmy do roku 1996, keď Michal Hrčka spolupracoval na internetovom projekte Mozaika. V roku 2000 bol hlavným spoluzakladateľom občianskeho združenia Výkričník. V roku 2001 spustil, ako občiansky aktivista na poli pamiatok, zbierok a starožitností, internetový portál Obnova.sk, ktorý bol ocenený v roku 2005 ako najlepšie Audio-Video-Multimediálne dielo na poli informovanosti v oblasti kultúrneho dedičstva.

Sídlo a pobočky
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Banskej Štiavnici, v historickom skvoste Slovenska zapísanom v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kancelárie sú na ulici Andreja Kmeťa 12, ateliéry nájdete na Pletiarskej ulici číslo 14 a na Námestí sv. Trojice 26 . Pobočková kancelária spoločnosti sa nachádza v Martine na ulici O. Plachého 47. Podrobnosti nájdete v kontaktoch.

Naše služby a činnosť sú certifikované na základe európskych noriem ISO 14001 (certifikát environmentálneho manažérstva), ISO 9001 (certifikát systému manažérstva kvality) a OHSAS 180001:2007 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Sledujte náš Facebook, Google+, Twitter a LinkedIn, alebo sa prihláste do nášho spravodaja a dostávajte, najviac 1x za mesiac, [wpbo_popup label=“novinky na eMail“ type=“link“ bypass_cookie=“1″]:

[wpbo_popup label=“kliknite pre prihlásenie“ type=“button“ bypass_cookie=“1″]