Oprávnenia pre činnosť našej spoločnosti potvrdzujú aj získane certifikáty a potvrdenia a licencie našich garantov – oprávnených osôb