Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Certifikáty

Oprávnenia pre činnosť našej spoločnosti potvrdzujú aj získane certifikáty a potvrdenia a licencie našich garantov – oprávnených osôb