Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov

Hradné múzeum vo Fiľakove a Združenie hradov severného Maďarska Vás srdečne pozývajú na konferenciu usporiadanú v rámci projektu „Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov”, podporenej Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 pod názvom:„Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov od Hontu po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc” v dňoch 15.-16. apríla 2010 vo Fiľakove.

_