Čistenie MikroPieskovačkou (video)

Na čistenie historických povrchov používame Mikro-Pieskovačku. Práce pod dohľadom reštaurátora.

_