Drevené trámove stropy

Začali sme s reštaurovaním a umelecko-remeselnou obnovou stropov v meštianskom dome na Sládkovičovej ulici v Banskej Štiavnici.

_