Krov podľa starej šablóny

Torzo historickej trojuholníkovej štítovej steny strechy hospodárskej budovy uchovalo zásadné informácie. Indície, ktoré určovali koncept obnovy strechy. Zo zachovaného otlačku pôvodnej konštrukcie krovu bolo zrejmé a nespochybniteľné aký mala strecha tvar, sklon, vyloženie, dokonca aké boli prierezy prvkov krovu. Dendrochronologický prieskum zas identifikoval, že na pôvodné prvky krovu bola použitá borovica. Rekonštrukcia krovu prebiehala tradičným spôsobom. Konštrukčné prvky jednoduchej hambálkovej konštrukcie krovu sa poctivo, ručne kresali. Tesári uplatnili aj tradičné spoje prvkov, dokonca nepoužili klince. Na spevnenie a konštrukčné previazanie boli použité  drevené dubové kolíky.

_