Letná škola: Ochutnávka tradičných remesiel 2018

Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici pripravuje druhý ročník letnej školy s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“, určenú tentokrát nielen pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl, kariérnych poradcov CPPPaP, ale aj pre starších žiakov základných škôl v sprievode ich rodičov. Prihlášky na kurzy@obnova.eu.

 
Letná škola bude zameraná na oboznámenie sa s niekoľkými tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby: tesárstvo, stolárstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, kováčstvo.
Už celé roky sa konštatuje vymieranie tradičných remeselných zručností v rámci celkového poklesu záujmu mladých ľudí o remeselnú prácu, aj keď kvalifikovaní ľudia na pracovnom trhu chýbajú. Pri výbere strednej školy a budúceho povolania majú často rozhodujúce slovo rodičia, popri nich majú veľký vplyv učitelia a kariérni poradcovia. Pomerne ťažko sa však dostávajú k informáciám o možnostiach pracovného uplatnenia v „menšinových“, ale podľa nášho názoru o to zaujímavejších sektoroch stavebníctva.
Na Letnej škole sa jej účastníci neformálnym spôsobom, pri praktických ukážkach s možnosťou vyskúšať si základné zručnosti a počas komentovaných prehliadok historických stavieb, dozvedia „z prvej ruky“ o význame tradičných stavebných remesiel pre ich ďalšie zachovanie.
Termín konania Letnej školy je 6. – 10. augusta 2018, uskutoční sa v Banskej Štiavnici. Veľká časť nákladov na Letnú školu bude hradená z rozpočtu projektu. Poplatok za kurz je 20 €, v cene: ubytovanie, občerstvenie, obedy, príspevok na cestovné. Účastníci získajú certifikát o jej absolvovaní.
V prípade, že nespadáte do hore uvedenej cieľovej skupiny môžete sa nahlásiť ako náhradník na kurzy@obnova.eu
 
Letná škola je spolu financovaná Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.

_