Naša tradícia a história

Druhou januárovou zmenou je pridanie časovej osi, ktorá zobrazuje tradíciu a históriu našej spoločnosti. Graficky a prehľadne so štipkou humoru. Viac tu: http://www.obnova.eu/info/historia/

_