Objekt Berggerichtu vydal prvé nálezy

Výskumy na požiarom zasiahnutom objekte Berggerichtu, ktoré je v správe Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica vydávajú prvé nálezy. V tomto prípade ide o archeologicky nalez renesančnej kachlice s motívom Sv. Jonáša v nasype 2np.

V spolupráci s Martinom Kvietkom s MidlandAdventure Archeológia.

_