Ocenenie

Náš projekt Obnova.sk získal ocenenie Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu (periodikum Pamiatky a múzeá) v kategórii FILM-VIDEO-AUDIO-MULTIMEDIÁLNE DIELO.

_