Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Ochutnávka tradičných remesiel

Pracujete v školstve? Letná škola pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl a kariérnych poradcov CPPPaP je zameraná na oboznámenie sa s tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby tesárstvo, stolárstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, kováčstvo a maliarstvo). Účastníci sa neformálnym spôsobom, pri praktických ukážkach s možnosťou vyskúšať si základné zručnosti a počas komentovaných prehliadok historických stavieb dozvedia „z prvej ruky“ o význame tradičných stavebných remesiel pre ich ďalšie zachovanie, aj prostredníctvom nadchádzajúcej mladej generácie.

PDF verzia plagátu.