Práce počas leta 2005

Počas leta 2005 sme pracovali na viacerých realizáciách v oblasti umeleckého remesla a konzervátorských a reštaurátorských prác. Za zmienku stoja: Reštaurovanie fasád na Akademickej ulici číslo 2, reštaurovanie pieskovcovej sochy v Lazoch pod Makytou. Fotografie zverejníme po zime.

_