Aj tento rok pripravujeme ďalšiu etapu záchrany hradu Parič v Trebišove.