Animovaná konštrukcia krovu od Arch. Martina Vargu z OZ Hrad Uhrovec. Viac o tomto krove na: http://www.obnova.eu/tag/uhrovec/